Menighedsråd

Meghan Welsch Jakobsen
Meghan Welsch Jakobsen 

Sognepræst
3022 4513
megja@km.dk

Laila Carlsen
Laila Carlsen

Formand
Stestrupvej 76
4360 Kirke Eskilstrup
2280 1424
lailabregner@gmail.com

Bella Marckmann

Næstformand  – formand for kirkegårdsudvalget
Brinken 12
4360 Kirke Eskilstrup
5918 0443 / 2548 8023
privatsociologen@gmail.com

Margrethe Straarup
Margrethe Straarup

Formand bygningsudvalg 
Tingerupvej 21
4330 Hvalsø
2469 5325
margrethestraarup@gmail.com

Bente Nielsen

Kirkeværge 
Hjertebjærgparken 14
4340 Tølløse
2027 1461
bentenielsen420@gmail.com

Kirsten Holm Iversen 

Kasserer
Skovbakkevej 10
Nr. Eskilstrup
4340 Tølløse
4089 5848
khi@c.dk

Tina Jenny Kjeldsen
Tina Jenny Kjeldsen

Kontaktperson - kirkegårdsudvalg - aktivitetsudvalg
Sønderstrupvej 143
4360 Kr. Eskilstrup
2618 0785
TinaKjeldsen@outlook.dk

Birgit Christiansen
Sekretær

Platanvej 16, 4360 Kr. Eskilstrup
2656 1015
pebiem@live.dk

Kasserer:
Lene Pedersen

hybertz@c.dk