Soderup-Kr. Eskilstrup Pastorat søger graver - evt. med kirketjenerfunktion - og med lyst til at arbejde med vores smukke kirkegårde, primært i Soderup

Stillingen er på gennemsnitligt 37 timer pr. uge inkl kirketjenester og med tiltrædelse hurtigst muligt. Arbejdstid uden kirketjenester kan aftales nærmere.

VI tilbyder:

• Selvstændigt, spændende og udfordrende job med udviklingsmuligheder
• Et godt kollegialt samarbejde i et stærkt team med graver, gravermedhjælper, præst, kirkemusikere og kontaktperson
• Et landsogn med to kirker, et aktivt menighedsråd og mange frivillige i pastoratet, som byder dig velkommen. En lille arbejdsplads med et godt kollegaskab og højt til himlen.
• Mulighed for at være med til at realisere helhedsplan for Soderup Kirkegård med vægt på biodiversitet og kirkegården som rekreativt rum, hvor du også kan byde ind og sætte dit eget præg.

Som graver og kirketjener er du det første ansigt, man møder på kirkegården og i kirken. Du kommer til at møde mennesker i alle livets store øjeblikke, både glade og triste stunder.

Dine opgaver bliver:
• Daglig drift og vedligehold af kirkegård
• Løbende dialog med kirkegårdens brugere og anvisning af gravsteder
• Administration af kirkegården
• Renholdelse af kirke og konfirmandstue med tilhørende faciliteter
• Evt KirketjenesterVi ønsker en ansøgning fra dig, hvis du:
• Har erfaring med eller oplæring i drift af grønne områder
• har interesse i kirkens arbejde og grøn omstilling
• kan være kirkens positive ansigt udadtil
• kan arbejde selvstændigt inden for de af menighedsrådet givne rammer
• er fleksibel og har flair for planlægning og organisering af arbejdsopgaver i et varieret grønt område.
• har evne til at møde medmennesker i både glæde og sorg
• har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et positivt samarbejde med gravermedhjælper, sognepræst og menighedsråd


Det er en fordel, hvis du:

• Er uddannet gartner eller har en anden grøn uddannelse.
• Har lyst til at rådgive og vejlede menighedsrådet, når der skal tages beslutninger omkring kirkegården
• Har lyst til og kan pynte sammen med vores frivillige i og omkring kirken og bidrage til en smuk oplevelse ved særlige lejligheder
• Har kørekort og bil, da vi er et landsogn med afstand, og du mødes med dine kommende kollegaer en gang om ugen
• Er tryg ved at begå dig i IT-systemer til kirkegårdsadministration (oplæring finder sted)


Der er pligt til at gøre tjeneste ved begge kirker samt ved andre steder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. På begge kirkegårde er større omlægninger i gang, hvilket medfører varierede og omfattende arbejdsopgaver.

Ansættelse sker ved menighedsrådet ved Kr. Eskilstrup Kirke, Tysingevej 7, 4360 Kr. Eskilstrup samt Soderup Kirke, Soderup Kirkevej 16, 4340 Tølløse. Ansøgning sendes til 7286fortrolig@dk.sogn.

Ansættelsen er midlertidig til 30 november 2024 – mulighed for forlængelse.
Kontakt evt daglig leder for spørgsmål til stillingen; jevra@km.dk eller tel. 24249442 Jens Viggo Rasmussen

Løn og ansættelsesforhold efter fællesoverenskomsten mellem finansministeriet og offentlig ansattes organisationer.

Ansøgningsfrist: 17. juli 2024
Sillingsopslaget som PDF version