Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald skal dette snarest muligt anmeldes digitalt. Dette kan ske på  borger.dk af nærmeste pårørende, eller man kan få hjælp hertil af bedemand eller præst.

Når man har mistet et menneske, man holder af, kan mange ting forekomme uoverskuelige og svære at tage stilling til og huske på. Derfor kan det være en god idé at kontakte en bedemand, som så kan hjælpe én videre med alt det praktiske, der skal ordnes og aftales i forbindelse med et dødsfald.

Det kan være hensigtsmæssigt at tale med præsten om tidspunkt for bisættelse / begravelse, inden der rettes henvendelse til bedemand.

Inden bisættelsen eller begravelsen aftales der også et møde mellem præsten og de pårørende for at tale om bisættelsens/begravelses forløb og ofte også om afdøde og for at vælge salmer.

Gravsted og pasning:

Aftale om gravsted og om evt. pasning af dette sker ved henvendelse til graveren i Kirke Eskilstrup på tlf. 2120 1042 el e-mail kirkeeskilstrupgraver@gmail.com, eller graver Anne Gisselø i Soderup på tlf. 2447 0576 eller e-mail sodkegraver@gmail.com (Graverne træffes ikke mandag)

Efter bisættelse kan urnen nedsættes i et allerede eksisterende gravsted. Der kan også oprettes et nyt gravsted (både for kiste og for urne), eller man kan gøre brug af fællesgraven. Graveren fortæller gerne om de forskellige gravstedstyper og priser.