Forside

Vintermøderne starter igen d. 7. Oktober 

Vintermøder er for alle, der har tid og lyst til foredrag og fællesskab om eftermiddagen. Møderne holdes hver anden onsdag i vinterhalvåret i konfirmandstuen i Soderup, Soderup Kirkevej 10 kl. 14.30-16.30.

Der serveres kaffe og brød, det er gratis, men man kan give et bidrag til Folkekirkens Nødhjælp.

————————————————————————————————————

Stillingen som sognepræst i Soderup-Kr. Eskilstrup Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Embedsbeskrivelse Soderup-Kirke Eskilstrup

Vi ønsker en præst som:

  • Gør forkyndelsen relevant i en moderne hverdag
  • Har blik for værdien af både tradition og fornyelse – du holder af den traditionelle gudstjeneste, som betyder meget for mange, samtidig med at du har ideer til, hvordan vi i fællesskab udvikler det kirkelige liv i sognet, så flere og nye grupper oplever det som naturligt at komme i kirken. Fx vil vi gerne udvikle vores arbejde med børn og familier.
  • Har lyst til at slå rødder hos os og være en aktiv medspiller i et lokalsamfund med både landmænd og pendlere
  • Har et rummeligt menneskesyn og vil imødekomme alle sognebørns ønske om en vielse i kirken, også når det gælder par af samme køn eller par med en skilsmisse i bagagen.

Vi kan tilbyde:

To landsogne med en god tilslutning til arrangementer og en række frivillige hjælpere, som på forskellig vis er med til at understøtte et aktivt kirkeliv

  • Et fælles menighedsråd for de to sogne, som er meget åbent over for nye initiativer såvel som for fastholdelse af bevaringsværdige traditioner, og som arbejder efter en vision om, at opgaverne i sognene løses med FN’s verdensmål som ramme
  • En gruppe ansatte, som arbejder sammen om at skabe et godt kirkeliv i de to sogne
  • En fuldstændigt nyrenoveret præstegård med kontor og en stor præstegårdshave ved Soderup kirke. Konfirmandstuen ligger i separat bygning.
  • Et landsbyliv med godt naboskab i hyggelige Soderup mellem Tølløse og Hvalsø med gode indkøbsmuligheder og halvtimesdrift til København og Holbæk/Kalundborg. Der er lokal folkeskole og dagtilbud i Stestrup.
  • ”Et godt sted at være præst” ifølge vores afgående præst, som har været hos os i 25 år

De kirkelige aktiviteter i sognet: Der er søndagsgudstjeneste i begge kirker de fleste søndage, og præsten indgår i afløsning med nabopræst efter aftale. Derudover er der forskellige andre samarbejder med nabosognene, blandt andet i forbindelse med konfirmandundervisning, udgivelse af kirkebladet mv. Der er i reglen to hold konfirmander hvert år. Vi har tidligere afholdt en række aktiviteter med god tilslutning – og vi er åbne for at gentænke paletten af aktiviteter sammen med vores nye præst. Høstgudstjeneste med fælles høstfest for begge sogne er en elsket tradition, det samme gælder eftermiddagsmøder for pensionister i vinterhalvåret. Vi har desuden et godt samarbejde med en række frivillige og lokale foreninger.

Lidt om Soderup – Kr. Eskilstrup sogne: I Soderup er der 1.311 indbyggere, hvoraf de 988 er medlemmer af folkekirken. I Kirke Eskilstrup er der 1.141 indbyggere, hvor de 919 er medlemmer af folkekirken. Der er plads til hhv. 220 kirkegængere i Soderup og 170 i Kr. Eskilstrup. Kirkegårde og kapeller ligger i forbindelse med kirkerne. Menighedsrådet består af 7 valgte medlemmer samt 1 medarbejderrepræsentant foruden præsten.

Lidt om præsteboligen og haven: Præsteboligen ligger i landsbyen Soderup i forbindelse med Soderup Kirke på Soderup Kirkevej 10, 4340 Tølløse. Præstegården er gennemrenoveret i 2019-20. Der er nyt tag, og alle rum er indrettet på ny. Der er 316 m2 boligareal med køkken/alrum, bryggers, gang, 2 stuer, privat kontor, soveværelse og badeværelse. På 1. sal er der 4 værelser og badeværelse. Hertil kommer 60 m2 tjenestekontor og toilet med egen indgang. Udgifter til varme vil blive beregnet ved ny opmåling i august. Der er ca. 6000 m2 parklignende have med store træer, buske og græs med mange lækroge samt 2 terrasser. Græsset og hækkene klippes af graver-personalet

Formand for menighedsrådet: Laila Carlsen. Tel.: 22801424

Næstformand for menighedsrådet: Margrethe Straarup. Tel.: 24695325

Du er velkommen til at søge stillingen ved at klikke her. Vi glæder os til at høre fra dig. 


 

Konfirmation 2021

Er du tilmeldt????????   — ellers kan du stadig nå det. 

Følg blot linket her: Konfirmation 2021

————————————————————————————————————

Gældende regler for Covid19 i vores kirker.

Med de nuværende regler kan der i Kr. Eskilstrup kirke være 28 kirkegængere og i Soderup 43. Det betyder, at man kan være uheldig, at der ikke er flere pladser, og det håber vi på forståelse for. Præst og graver vil drage omsorg for, at gældende regler for afstand overholdes, men vi opfordrer også til, at man selv sørger for at holde de to meters afstand, som er gældende i kirkerummet.  Medlemmer af samme husstand må sidde med kortere afstand.

For at mindske risikoen for smitte er tegneting til børn og hynderne på bænkene fjernet, og vi opfordrer til, at man selv tager en pude eller hynde med og evt. tegneting til børn. Til de fleste gudstjenester vil der blive brugt salmeark eller salmebøger som vil ligge, hvor man må sidde.

Der vil, til nogle gudstjenester, være mulighed for nadver, men man bliver på sin plads og præsten kommer rundt.

Toiletterne på kirkegårdene vil være åbne ifm.  gudstjenester.

På gensyn i Soderup og Kr. Eskilstrup kirker!

OBS: Pga. covid19 smitte risiko, vil begge kirker være aflåste når der ikke er kirkelige handlinger.  

_________________________________________________________________________

Foredrag den kommende tid. Husk også at der holdes vintermøder hver 2. onsdag hvor der også er spændende muligheder. Alle arrangementer er gratis. Se mere HER

Kirkebladet