Forside

Corona-sikker jul i Kirke Eskilstrup og Soderup Kirker

Som så meget andet i år bliver julen også anderledes. På grund af corona har vi siden genåbningen i foråret haft begrænsning på, hvor mange mennesker, der må være i kirkerne på en gang. Det gælder desværre også i julen, og derfor har menighedsrådet vedtaget, at der er tilmelding til alle gudstjenester i julehelligdagene.

Følgende gudstjenester kræver tilmelding:

Juleaften 24.12.  kl. 16 i Soderup. Kl. 14 i Kirke Eskilstrup (streames)

Juledag 25.12   Kl. 9 i Soderup og kl. 10:30 i Kirke Eskilstrup.

juledag 26.12. Kl. 10:30 i Soderup. Salmesangsgudstjeneste

Julesøndag 27.12.  Kl. 10:30 i Kirke Eskilstrup

Sådan tilmelder du dig:

Send en mail til menighedsrådets sekretær Bella Marckmann på adressen privatsociologen@gmail.com. Husk at skrive dato, tidspunkt og hvor mange personer, du tilmelder.

Juleaften livestreamer vi gudstjenesten kl 14, så man kan følge med hjemmefra. Det gør man ved at gå ind på vores hjemmeside www.soderupeskilstrup.dk. Gudstjenesten bliver også optaget og lagt på vores hjemmeside, så man kan se den senere.

Vi henstiller til, at man tænker på, at ikke alle er lige teknologivante – vi synes, det vil være pænt, hvis pladserne i kirken fortrinsvis kan benyttes af de sognebørn, som måske ikke har så nemt ved at finde ud af det med streaming – det kan fx være nogle af vores ældre sognebørn. Ved tilmelding må man derfor gerne oplyse, hvis man er villig til at afgive sin plads.

Der er adventsandagt på følgende datoer – tirsdag og torsdag aftener kl. 19-19:25 i Kirke Eskilstrup kirke:

  1. december, 10 december, 15 december, 17 december og 22 december

Adventsandagterne i december kræver ikke tilmelding, men pladserne fordeles efter ”først til mølle”-princippet. Vi beder alle efterleve personalets anvisninger og have forståelse for, at vi kan blive nødt til at afvise nogen, hvis vi ellers bliver for mange i kirken.

Tak for jeres forståelse!

Med venlig hilsen

Soderup-Eskilstrup Menighedsråd


Nye Corona restriktioner, November 2020:  

På grund af Corona skal alle nu have mundbind på, når man kommer ind i kirken, når man går ud igen, og når man går frem og tilbage til alteret. Man må tage mundbindet af, når man er på sin plads.

Vi henstiller også til, at man holder god afstand til hinanden ved altergang, og at alle i øvrigt følger personalets henstillinger. Ved fælles hjælp finder vi også ud af dette.

Læse yderligere forbehold nederst på siden her. 

________________________________________________________________________

Velkommen til vores nye præst

Det er med stor glæde, at vi i Soderup og Kirke Eskilstrup kan byde velkommen til vores nye præst Meghan Welsch Jakobsen, som kommer til os fra Bornholm, hvor hun har været sognepræst i Østerlars og Gudhjem. Vi glæder os meget til at komme i gang med arbejdet og sammen med Meghan Welsch Jakobsen videreudvikle menighedslivet i vores to sogne. Vi vil samtidig rette en stor tak til Niels Willert, som har vikarieret i begge kirker i den periode, hvor vi har været uden fast præst.

Meghan Welsch Jakobsen indsættes i embedet ved en festlig gudstjeneste søndag den 6. december kl. 13.00. Det foregår i Soderup Kirke, og der vil være kirkekaffe efterfølgende.

Søndag den 13. december er der kirkekaffe efter gudstjenesten kl. 10.30 i Kr. Eskilstrup kirke, hvor der ligeledes er mulighed for at hilse på vores nye præst.

Menighedsrådet beder om tilmelding til de to gudstjenester på grund af COVID-19. Tilmelding er efter først til mølle-princippet og sker ved at sende en mail til sekretær Bella Marckmann på mail privatsociologen@gmail.com.

Der tages forbehold for ændringer pga. COVID-19. Ændringer vil blive annonceret på sognenes hjemmeside og i Midtsjællands Folkeblad.

Meghan Welsch Jakobsen præsenterer sig med ordene:

”Her midt i den sjællandske natur, mellem skov og marker, her føler jeg mig hjemme, og her er jeg tættest på dem og på det, jeg holder mest af. Derfor søgte jeg stillingen i Soderup-Kirke Eskilstrup, og jeg glæder mig sådan til at begynde mit virke, lære folk at kende og blive en del af lokalsamfundet.

Jeg er blevet teolog og præst i en mere moden alder. Oprindeligt er jeg uddannet journalist og har i mange år arbejdet som forfatter og formidler. Jeg har også en tid beskæftiget mig med menneskerettigheder og har arbejdet for en stor international organisation. Jeg har efterhånden været lidt omkring, jeg har boet og arbejdet i syv lande, fordelt på tre kontinenter. Og senest har jeg haft embede på Bornholm. Men på kort tid er verden pludselig blevet en anden, synes jeg, afstandene er ligesom blevet større, og jeg længes hjem til min egen fødeø, til Sjælland.”

———————————————————————————————————-
Vintermøder er for alle, der har tid og lyst til foredrag og fællesskab om eftermiddagen. Møderne holdes hver anden onsdag i vinterhalvåret i konfirmandstuen i Soderup, Soderup Kirkevej 10 kl. 14.30-16.30.

Der serveres kaffe og brød, det er gratis, men man kan give et bidrag til Folkekirkens Nødhjælp.

 

Konfirmation 2021

Er du tilmeldt????????   — ellers kan du stadig nå det. 

Følg blot linket her: Konfirmation 2021

————————————————————————————————————

Gældende regler for Covid19 i vores kirker.

Med de nuværende regler kan der i Kr. Eskilstrup kirke være 28 kirkegængere og i Soderup 43. Det betyder, at man kan være uheldig, at der ikke er flere pladser, og det håber vi på forståelse for. Præst og graver vil drage omsorg for, at gældende regler for afstand overholdes, men vi opfordrer også til, at man selv sørger for at holde de to meters afstand, som er gældende i kirkerummet.  Medlemmer af samme husstand må sidde med kortere afstand.

For at mindske risikoen for smitte er tegneting til børn og hynderne på bænkene fjernet, og vi opfordrer til, at man selv tager en pude eller hynde med og evt. tegneting til børn. Til de fleste gudstjenester vil der blive brugt salmeark eller salmebøger som vil ligge, hvor man må sidde.

Der vil, til nogle gudstjenester, være mulighed for nadver, men man bliver på sin plads og præsten kommer rundt.

Toiletterne på kirkegårdene vil være åbne ifm.  gudstjenester.

På gensyn i Soderup og Kr. Eskilstrup kirker!

OBS: Pga. covid19 smitte risiko, vil begge kirker være aflåste når der ikke er kirkelige handlinger.  

_________________________________________________________________________

Foredrag den kommende tid. Husk også at der holdes vintermøder hver 2. onsdag hvor der også er spændende muligheder. Alle arrangementer er gratis. Se mere HER

Kirkebladet