Navneændring

Du kan som regel få dit fornavn, mellemnavn eller efternavn ændret ved at henvende dig til sognepræsten i dit bopælssogn.

Blanketter til brug ved navneændring kan findes og udfyldes på www.borger.dk
Her kan du også finde vejledning vedrørende betaling af gebyr for navneændring.

Sker navneændringen i forbindelse med vielse, er den gratis.

Der skal kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne omfatter ægtefæller, ugifte samlevende og søskende under 18 år.
Nærmere regler for at foretage navneændring findes på www.borger.dk

 

Læs det seneste kirkeblad her