Fødsel og navngivning

Fødsel
Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den digitalt på www.borger.dk, inden der er gået 14 dage.

Omsorgs- og ansvarserklæring
Er forældrene ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal “Omsorgs- og ansvarserklæring” tillige udfyldes med NemID på www.borger.dk – under “Forældre og Børn”.

Såfremt denne ikke modtages, videresendes sagen til Statsforvaltningen for fastsættelse af faderskab.

Navn
Barnet skal have et navn senest 6 mdr. efter fødslen; dette kan ske ved dåb eller navngivning.

Dåb og navngivning ved dåb
Her skal forældrene træffe aftale med kirkekontoret eller sognepræsten, og der skal IKKE anvendes navngivning via www.borger.dk.

Fulde navn, adresse samt cpr.nr. på mellem 2 og 5 faddere (inkl. den, der bærer barnet) medbringes til samtalen med præsten. Fadderne skal selv være døbt ved en kristen dåb og skal minimum være i konfirmationsalderen.

Navngivning
Hvis der ikke ønskes dåb, skal forældrene navngive barnet på www.borger.dk med NemID inden 6 måneder efter fødslen. Hvis et barn bliver navngivet uden dåb, er der intet til hinder for, at dåben kan finde sted senere hen, f.eks. inden konfirmationen.

Nøddåb 

Er der fare for barnets liv kan der foretages nøddåb i hjemmet eller på sygehuset. Send bud efter præsten – jeres egen sognepræst eller evt. sygehuspræst – personalet hjælper gerne. Nøddåb kan, hvor der ikke er tid til at hente præsten, foretages af én af de tilstedeværende. Ritual for hjemme- og nøddåb findes bag i Den Danske Salmebog. Nøddåb uden præstens medvirken meddeles snarest denne, og barnet fremstilles siden i kirken.

Dåb i kirken 

Dåben foregår, som oftest, ved gudstjenesten om søndagen i formessen, dvs. før prædikenen.

Folkekirken 

Ved dåb i kirken bliver man medlem af Den Danske Folkekirke og har ret til at deltage i menighedslivet og til at få udført kirkelige handlinger: dåb, konfirmation, vielse og begravelse.

Læs det seneste kirkeblad her