Dødsfald

En afdød skal enten begraves eller brændes (kremeres) og bisættes. Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Efter bestemmelserne skal nærmeste pårørende (efterlevende ægtefælle er altid nærmeste pårørende) eller en bedemand udfylde en dødsanmeldelse via www.borger.dk senest to hverdage efter dødsfaldet.

 

Dåbs – eller navneattest sendes til begravelsesmyndigheden (sognepræsten i afdødes bopælssogn er begravelsesmyndighed).
Ønskes der kirkelig handling ifbm. med begravelse/bisættelse, er det hensigtsmæssigt at tale med sognepræsten om tidspunkt for begravelsen, inden der rettes henvendelse til begravelsesforretningen.

 

 

Gravsted og pasning


Aftale om gravsted og om evt. pasning af dette sker ved henvendelse til graveren:

Graver i Soderup: Tlf. 22 64 48 21 (Træffes ikke mandag)

Graver i Kirke Eskilstrup, Toni Bøgelund: Tlf. 24 47 05 76 (Træffes ikke mandag)

Efter bisættelse  kan urnen nedsættes i et allerede eksisterende gravsted. Der kan også oprettes et nyt gravsted (både for kiste og for urne), eller man kan gøre brug af en fællesgrav. 
Graveren fortæller gerne om de forskellige gravstedstyper samt, hvad det koster – f.eks. at få et gravsted renholdt.

Begivenheder

Der er ingen kommende begivenheder.

Hvad vil det sige…

at være menneske...? Vi inviterer til fordybelse, debat og fællesskab gennem en række events og foredrag støttet af Holbæk Provsti. - For alle uanset bopælssogn! Se programmet på forsiden.