borger.dk

Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder skal foregå digitalt. Det gælder også den personregistrering, som folkekirken udfører for staten.

Det sker via www.borger.dk og ved hjælp af NemID.
Ændringerne trådte i kraft pr. 1. februar 2014.

Her er de vigtigste regler:

Fødsel
Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen.
Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen, inden der er gået 14 dage på borger.dk. Er forældrene ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed skal ”Omsorgs- og ansvarserklæring” tillige udfyldes med NemID på borger.dk.
Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen sendes sagen til statsforvaltningen, som indleder en faderskabssag.

Dåb og navngivning ved dåb
Her skal forældrene træffe aftale med Kirkekontoret eller sognepræsten og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk

Navngivning
Hvis der ikke ønskes dåb, skal forældrene navngive barnet på borger.dk med NemID inden seks måneder efter fødslen.

Navneændring
Ansøgeren udfylder, betaler og indsender ansøgning med NemID på borger.dk.
Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed, som skal behandle ansøgningen.
Der kan også ansøges om navneændring for et barn. Det er dog en forudsætning, at ansøgeren har forældremyndigheden over barnet og at den anden forælder medsignerer med sit NemID.
En navneændring koster 500 kr. Beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.

Navneændring på bryllupsdagen – er gratis
Det er muligt at søge om at ændre sit navn på bryllupsdagen, således at ægtefællerne får navnefællesskab ved vielsen. Navnet kommer til at fremgå af vielsesattesten. Det sker på borger.dk

Dødsanmeldelse- anmodning om begravelse
For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil. Herefter anmelder pårørende eller en bedemand dødsfaldet via borger.dk
Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller dåbsattest samt evt. vielsesattest.

Attester
Attester udskrives ikke længere automatisk, medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på borger.dk.

Borgere uden NemId eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan udskrive blanketter via personregistrering.dk eller afhente dem på kirkekontoret.

Læs det seneste kirkeblad her