Plan for Soderup kirkegård

På et møde d. 31. maj 2016 blev der fremsat mange forslag og idéer til den videre udvikling af Soderup kirkegård – og også nogle, der indbyrdes vil være uforenelige. Der var stor tilfredshed med, hvor velholdt kirkegården er. Blandt forslagene kan nævnes flere bænke, en flagstang, flere blomster og forskellige former for andre gravstedsformer end de nuværende.

Tak til de tre oplægsholdere, til landskabsarkitekt Karen Attwell og alle, der i øvrigt bidrog til debatten. Det blev et godt udgangspunkt for det fortsatte arbejde.

Har man bemærkninger, forslag eller ris og ros, er man velkommen til at kontakte Karen Attwell på 6068 9970 / 4649 9641 eller på kmpattwell@gmail.com – eller man kan kontakte et menighedsrådsmedlem, præst eller graverne.

Begivenheder

sep
9
søn
10:30 Høstgudstjeneste i Kirke Eskilstrup
Høstgudstjeneste i Kirke Eskilstrup
sep 9 kl. 10:30 – 11:30
I år holder vi den fælles høstgudstjeneste i Kr. Eskilstrup Kirke, og bagefter vil der være lidt at spise og drikke omkring kirken. Senere er man velkommen til at fortsætte med rundbold og lege på[...]