Plan for Soderup kirkegård

På et møde d. 31. maj 2016 blev der fremsat mange forslag og idéer til den videre udvikling af Soderup kirkegård – og også nogle, der indbyrdes vil være uforenelige. Der var stor tilfredshed med, hvor velholdt kirkegården er. Blandt forslagene kan nævnes flere bænke, en flagstang, flere blomster og forskellige former for andre gravstedsformer end de nuværende.

Kirkegårds udvalget er igang med at bearbejde de indkommende forslag.

Læs det seneste kirkeblad her