Begravelse og bisættelse

En afdød skal enten begraves eller brændes (kremeres) og bisættes. Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Efter bestemmelserne skal nærmeste pårørende (efterlevende ægtefælle er altid nærmeste pårørende) eller en bedemand udfylde en dødsanmeldelse via www.borger.dk senest to hverdage efter dødsfaldet.
Det er hensigtsmæssigt at tale med sognepræsten om tidspunkt for begravelsen, inden der rettes henvendelse til begravelses forretningen.

Her kan også aftales tidspunkt for samtale mellem afdødes nærmeste familie og præsten inden den kirkelige handling.

Til samtalen medbringes afdødes dåbsattest.

Gravsted og pasning:

Aftale om gravsted og om evt. pasning af dette sker ved henvendelse til graveren:

Graver i Soderup og Kirke Eskilstrup:

Toni Bøgelund: Tlf. 24 47 05 76 (Træffes ikke mandag)

Efter bisættelse  kan urnen nedsættes i et allerede eksisterende gravsted. Der kan også oprettes et nyt gravsted (både for kiste og for urne), eller man kan gøre brug af fællesgraven. Graveren fortæller gerne om de forskellige gravsteds typer samt, hvad det koster – herunder også renhold, hvis dette ønskes.

kirkegårdsvedtægter      ggravstedernes_vedligeholdelse

Læs det seneste kirkeblad her