Begravelse og bisættelse

En afdød skal enten begraves eller brændes (kremeres) og bisættes. Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Efter bestemmelserne skal nærmeste pårørende (efterlevende ægtefælle er altid nærmeste pårørende) eller en bedemand udfylde en dødsanmeldelse via www.borger.dk senest to hverdage efter dødsfaldet.
Det er hensigtsmæssigt at tale med sognepræsten om tidspunkt for begravelsen, inden der rettes henvendelse til begravelsesforretningen. Her kan også aftales tidspunkt for samtale mellem afdødes nærmeste familie og præsten inden den kirkelige handling.

Til samtalen medbringes afdødes dåbsattest.

 

Gravsted og pasning


Aftale om gravsted og om evt. pasning af dette sker ved henvendelse til graveren:
Graver i Soderup: Tlf. 22 64 48 21 (Træffes ikke mandag)

Graver i Kirke Eskilstrup, Toni Bøgelund: Tlf. 24 47 05 76 (Træffes ikke mandag)

Efter bisættelse  kan urnen nedsættes i et allerede eksisterende gravsted. Der kan også oprettes et nyt gravsted (både for kiste og for urne), eller man kan gøre brug af en fællesgrav.
Graveren fortæller gerne om de forskellige gravstedstyper samt, hvad det koster – f.eks. at få et gravsted renholdt.

kirkegårdsvedtægter      ggravstedernes_vedligeholdelse

Begivenheder

sep
9
søn
10:30 Høstgudstjeneste i Kirke Eskilstrup
Høstgudstjeneste i Kirke Eskilstrup
sep 9 kl. 10:30 – 11:30
I år holder vi den fælles høstgudstjeneste i Kr. Eskilstrup Kirke, og bagefter vil der være lidt at spise og drikke omkring kirken. Senere er man velkommen til at fortsætte med rundbold og lege på[...]