Vintermøder

Vintermøder er for alle, der har tid og lyst til foredrag og fællesskab om eftermiddagen.   

Møderne holdes hver anden onsdag i vinterhalvåret i konfirmandstuen i Soderup, Soderup Kirkevej 10 kl. 14.30-16.30.

Der serveres kaffe og brød, det er gratis, men man kan give et bidrag til Folkekirkens Nødhjælp. Ved problemer mht. transport kan man henvende sig til sognepræst Lise Trap tlf. 30 22 45 13

Genforeningen 1920
Konfirmandstuen i Soderup,
onsdag den 5. februar kl. 14.30-16.30.

2020 er hundredåret for Sønderjyllands ”genforening” med kongeriget Danmark. Det markerer vi denne eftermiddag med et foredrag, der tager udgangspunkt i nederlaget i 1864. Nederlaget betød, at Slesvig blev en provins i Preussen og foredraget skildrer de mange forhandlinger og overvejelser og kampe, der fulgte, indtil et stort flertal i 1. afstemningszone den 10. februar 1920 stemte for Nordslesvig/Sønderjyllands indlemmelse i Danmark.
Det blev som bekendt indledningen til en række festligheder, hvor Christian den X rider over Kongeågrænsen på den hvide hest samt den store fest på Dybbøl. Foredragsholder er Hans Jørgen Pedersen, der har undervist i tysk og dansk på Sct. Knuds Gymnasium i Odense samt på Københavns Universitet og desuden er født og opvokset i Sønderjylland.
Der serveres kaffe og brød. Alle er velkomne, og det er gratis.


”Undervejs til min far”
Konfirmandstuen i Soderup,
onsdag den 19. februar kl. 14.30-16.30.

Sognepræst Lars Ulrik Jensen, Jyderup, der er født i Nuuk, fortæller om sin opvækst i Danmark i bevidstheden om at have en ukendt grønlandsk far, om manglende accept fra omgivelserne og om at overvinde indre barrierer inden mødet med sin far, og hvordan det gjorde ham til et helt menneske.
”Det vigtigste for mig”, siger Lars Ulrik Jensen, ”er sådan set at fortælle min historie. Det var et behov, der voksede frem i mig kort efter, at min mor døde for fire år siden. Jeg har altid holdt af at fortælle historier. Men at fortælle sin egen historie er alligevel noget særligt, fordi man er nødt til at tage en dyb indånding og se sit eget liv i sammenhæng.
Så længe ”Undervejs til min far” min mor levede var hun ligesom garanten for at min historie ikke blev glemt. Nu er jeg selv nødt til at holde den i live.”
Der serveres kaffe og brød. Alle er velkomne, og det er gratis.


Kirkebladet