Tema: Hvad vil det sige at være menneske?

Hvad vil det sige at være menneske?

Det spørgsmål og en række måske ret forskellige
svar vil vi gerne sætte på dagsordenen.
Vi har valgt at invitere en række gæster
for at få del i deres overvejelser om, hvad
det vil sige at være menneske, som ung
og gammel, som død og levende og i sorg
og glæde.
Vores udgangspunkt har været, at menneskelivet
er dyrebart, en gave og indebærer
et ansvar for, hvordan vi behandler
den svage. Men hvem er stærk og hvem er
svag og hvornår og hvad vil det egentlig
sige at være menneske?
Enhver må besvare spørgsmålene på
egne vegne, men i en tid, hvor hver sidder
bag sin skærm, vil vi gerne invitere
til mere fordybelse, mere debat og mere
fællesskab.
Arrangementerne ligger tæt, for sådan
tror vi, at diskussion og fællesskab får
gode vilkår.
Event- og foredragsrækken er støttet af
Holbæk Provsti – og den er for alle – uanset
bopæl.
Der vil være en særskilt folder, der vil
kunne hentes i kirkerne i kommunen, på
biblioteker mm.

Læs det seneste kirkeblad her