Højskoledag 1. lørdag i oktober

Højskoledagen 2020
Afholdes altid den 1. lørdag i Oktober mdr.  kl. 9.30 – ca. 16.00 i konfirmandstuen i Soderup.
Der er tilmelding på ltr@km.dk eller 30 22 45 13 inden d. 1. oktober ( så vidt muligt).
Deltagerpris 125, – incl. morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Program 03-10-2020:

Programmet er ikke fastlagt endnu. Mere herom når vi nærmer os.

Program 05-10-2019:  

Årets højskoledag sætter fokus på de mange undergangsforestillinger,
der huserer i dag. Lad os sammen se nærmere på dem, blive oplyst,
provokeret måske, diskutere, spise, drikke kaffe, synge og hente mod og
kræfter til at besvare spørgsmålet: undergang eller overgang?

Kom og mød:

Esben Bjerggaard Nielsen, der er retoriker og underviser på
Aarhus universitet, fortæller om: Undergagn, håb og fremtidsvisioner, som de kommer til udtryk i samfundsdebatten.

Niels Henrik Gregersen, der er teolog og underviser i teologi på Københavns Universitet og stiller spørgsmålet: Hvad er forskelle og ligheder mellem vore dages verdslige dommedags forestillinger og troen på, at Gud er dommer og talen om “den sidste dom”?

Trine Krebs, ”Jeg æælsker mad” siger Trine Krebs. Hun er gårdejer i Hornsherred og gastronomisk ildsjæl med speciale
i grønsager, bæredygtighed og madformidling. Hun står for frokosten og fortæller senere om sin kærlighed til mad og ikke mindst rodfrugter – og måske deler hun en opskrift eller to, for dem der trænger til ny inspiration.

Program 2018:

Mød Marie, Mads og Marianne!

Tre engagerede mennesker lægger op til debat. Hvad vil det sige at være menneske?
Hør hvad en præst, en højskoleforstander og en musiker svarer.

9.30 Kaffe

10.00: Sognepræst Marie Høgh: Hvad er da et menneske? En orm, en Gud?
Skal omskæring forbydes? Skal (juridisk) kønsskifte for børn tillades? Skal sæddonoranonymiteten ophæves? Skal filosofikum og dannelse genindføres? Og hvad stiller vi i øvrigt op med den snigende islamisering af den vestlige verden?

Disse og utallige andre etiske og kulturelle spørgsmål svirrer i samfundsdebatten med ideologiske og politiske argumenter fra højre og venstre. Men vi farer vild i argumenterne og diskussionerne, hvis ikke vi hele tiden besvarer spørgsmålene ud fra en kristen fortælling om, hvad et menneske er.  Med Grundtvigs teologi som udgangspunkt og omdrejningspunkt skal vi finde ud af, hvad mennesket i verden er, og hvor sammenviklet, hvor underfuldt mennesket er. En orm, en Gud? En Orm-Gud? Eller himlens og jordens samavlede børn med et hjertespejl af dunkle rav.

12.00 frokost


12.45 Højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen: Hvad vil det sige at være menneske
?

Mennesket har til alle tider stillet sig selv spørgsmålet, hvad vil det sige at være menneske – i en tid, på et sted og i forhold til andre. Derfor synger vi også med Grundtvig:

“Menneskelivet er underlig, langt mer, end vi kan beskrive; dog lysner det op fra slægt til slægt, hvor mennesket holdes i live.”

Denne undren er ikke blevet mindre de sidste generationer, hvor gamle svar på disse grundlæggende spørgsmål ikke længere synes fyldestgørende og hvor en hastigt ændret verden hele tiden udfordre vores opfattelse af individ og samfund.  Denne eftermiddag kommer forstander for Rødding Højskole, Mads Rykind-Eriksen, der er cand.mag. i historie og filosofi, på besøg og giver sit svar på, hvad det vil sige at være menneske.

14. 45 Kaffe

15.00 Sangtime med Marianne Søgaard
Marianne er sanger, sangskriver og lærer på Silkeborg højskole. Hun har skrevet “Fantastiske fødselar”, som vandt DR P2’s konkurrence om en ny fødselsdagssang for voksne. Marianne har skrevet flere fællessange, hvoraf tre er optaget i Kirkesangbogen, der udkom i 2017. Marianne Søgaard har også skrevet melodier til tekster forfattere som Dy Plambeck og Helle S. Søttrup. Marianne vil synge – og vi vil synge og både nyt og gammelt.

__________________________________________________________

Højskoledag d. 7. oktober, 2017:
“Hvad vil det sige at være menneske…?”

Højskoledagen vil, som det er tradition i Soderup, rumme foredrag, et musikalsk indslag, højskolesange, debat, kaffe, frokost.

I år har vi besøg af Finn Nørbygaard, Tommy Kjær Lassen og bandet FairPlay.

 Tommy Kjær Lassen:
“Hvad vil det sige at være menneske” – i relation til at arbejde? Arbejde er et helt centralt element i livet som menneske. Mange finder både mening og identitet i arbejdet, samtidig tyder bl.a. stressstatistikken på, at noget er alvorligt galt. Det ene af dagens foredrag tager udgangspunkt i Hannah Arendts filosofi om arbejde, som en tankevækkende og inspirerende model til at forstå, hvad der driver os, hvad der giver os glæde, og hvorfor der opstår så mange konflikter i både hverdagens gøremål og det samfundsmæssige engagement. Foredragsholder er ph.d. i ledelsesfilosofi og cand.theol. Tommy Kjær Lassen.

Finn Nørbygaard:
“Hvad vil det sige at være menneske” – og håbe? Det spørgsmål har vi stillet Finn Nørbygaard, der med overskriften “Rejs dig og kom igen, stærkere…” vil svare og ærligt og ligefremt fortælle om sit liv og sine drømme, om berømmelsens for – og bagsider, om succeserne som en stor del af dansk showbiz og om fiaskoerne, om metaltrætheden og om den betydelige formue som fulgte i kølvandet på at være en af landets mest kendte entertainere. Et særligt afsnit handler netop om oplevelserne omkring IT Factorys kollaps. Med sin mangeårige uddannelse som psykoterapeut vinkler Finn Nørbygaard sine personlige erfaringer med voldsom krise, så de kommer til at omhandle almenmenneskelige erfaringer. Foredraget er et foredrag om håb.

FairPlay:
“Hvad vil det sige at være menneske?” Koncert. FairPlay har samlet sange og musik, der kredser om spørgsmålet, hvad det vil sige at være menneske. Bandet er et teaterband, der synger egne og andres sange og fortæller historier. Stilen er amerikansk country, folk og blues – der er noget for fødderne, noget for hjertet og noget for sjælen. Så læn dig tilbage og lad musikken tage dig med på en rejse ind i sangens verden. Mød de forskellige mennesker i FairPlays sange, tænk over deres liv – og dit eget. Fingerknips og fodtrampen er velkomment! Fairplay består af i alt 11 musikere, så den aktuelle holdopstilling varierer for de forskellige spilleopgaver.

Tilmelding og betaling til Lise Trap senest 1. oktober. Pris: 200 kr inkl frokost.

__________________________________________________________

2016: Martin Luther og reformationen

luther_højskoledag2016

Læs det seneste kirkeblad her