Bedstemorgudstjeneste

I Soderup-Ekskilstrup er der tradition for at holde en bedstemorgudstjeneste i løbet af foråret. På den tid er der mange bedsteforældre, der glæder sig over at se deres børnebørn som konfirmander. Og det er en udbredt erfaring, at bedsteforældre har en særlig betydning for børns forhold til kristendom.  I Rusland talte man ligefrem om, at det var  babusjkaerne, altså bedstemødrene, der var årsag til, at kristendommen overlevede  kommunisttiden. ” Når vi kalder det bedstemorgudstjeneste, er det en henvisning til de russiske babusjkaer, der i det skjulte fortalte deres børnebørn om kristendom og på den måde var medvirkende til, at kristendommen også fik betydning for de næste generationer”, fortæller sognepræst Lise Trap

Også herhjemme er bedsteforældres forhold til kristendommen ofte noget, der sætter sit præg på børnebørnsgenerationen. ” Konfirmanderne nævner tit deres bedsteforældre som eksempel på mennesker, de kender, som har et forhold til kristendommen. Forældrene har travlt og når måske ikke så tit at tale med børnene om tro og de store spørgsmål og kirken, hvorimod bedsteforældre i højere grad giver sig tid til de overvejelser sammen med børnene”, fortæller Lise Trap.
Det er også begrundelsen for, at man i Soderup holder bedstemorgudstjenester.
En bedstemorgudstjeneste er for alle voksne, der gerne vil vise et barn, hvordan en almindlig gudstjeneste foregår. det er altså ikke en børnegudstjeneste, men den er børnevenlig på den måde, at den alt i alt kun varer omkring en halv time og at der højst synges et par vers af hver enkelt salme. Børn er vant til, at tingene er tilrettelagt for dem, er sjove og underholdende. det er en bedstemorgudstjeneste ikke. Men den er anderledes end alt muligt andet. der er højt til loftet, der er stor orgelmusik, der er salmer, som alle synger med på, en præst i præstekjole og altergang, hvor alle kommer op til alteret og får brød og druesaft.
”At vi kalder det bedstemorgudstjeneste betyder, at det er for alle, der gerne vil medvirke til, at kristendommen også har betydning her hos os i de næste generationer, så vi opfordrer alle, bedstemødre og – fædre, forældre, naboer, tanter og onkler til at tage et barn i hånden og komme til Soderup kirke og sammen med de små deltage i en helt almindelig dansk højmesse – om end stærkt forkortet”, siger Lise Trap.
Bedstemorgudstjenester annonces på gudstjenestelisten i kirkebladet og på sogn.dk.

Læs det seneste kirkeblad her